Modernizace trati Polepy–Litoměřice – most v km 395,125 Svařenice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII 2001–VI 2002

FINANČNÍ OBJEM

7,8 mil. Kč

CÍL

oprava cca 30 m dlouhé klenbové konstrukce pod vysokým železničním náspem metodou zesílení vnitřním železobetonovým obloukem

TECHNICKÝ POPIS

Stávající kamenná zeď byla otryskána a nově vyspárována. Z jedné poloviny byla navýšena železobetonovou římsou se zábradlím. Za celou zdí bylo provedeno odvodnění a terénní úpravy.