Optimalizace trati Lovosice–Ústí nad Labem – propustek v km 513,690 Vaňov

most Vaňov, nový stav
INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–X 2000

FINANČNÍ OBJEM

5,9 mil. Kč

CÍL

přestavba železničního mostu v rámci stavby 1. železničního koridoru

TECHNICKÝ POPIS

Nosnou konstrukci tvoří deska se zabetonovanými nosníky. Objekt je založen na mikropilotách. Práce probíhaly pod jedním mostním provizoriem. Desky byly vkládány kolejovými jeřáby EDK 750. Na tomto objektu je použit systém vodotěsné izolace IMPER. Betonová křídla byla opatřena barevným nátěrem dle požadavků CHKO České středohoří. Projekt zpracoval SUDOP Praha, a. s.