Stavba mostu Věšín

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOBA REALIZACE

IV. 2019 – II. 2020

FINANČNÍ OBJEM

16,0 mil. Kč

CÍL

Demolice stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového mostu.

TECHNICKÝ POPIS

.