Obnova mostu po povodni v červnu 2013, ev.č. M-11 Volfartice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–VII 2015

FINANČNÍ OBJEM

1,3 mil. Kč

CÍL

oprava stávajícího klenbového mostu, vč. zřízení mostního provizoria přes Libchavský potok

TECHNICKÝ POPIS

zřízení mostního provizoria, odtěžení násypu nad mostem, zesílení klenby spřaženou betonovou konstrukcí vč. hydroizolace, oprava pískovcové klenby vč. spárování, výroba a montáž nového ocelového zábradlí, zřízení nové asfaltové komunikace