Výstavba mostu ev. č. 528-002 ve Žďárku

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI 2004–XI 2005

FINANČNÍ OBJEM

23,9 mil. Kč

CÍL

vybudování části přivaděče k dálnici D8 včetně přemostění stávající železniční trati

TECHNICKÝ POPIS

Výstavba nového železobetonového mostu přes železniční trať, výstavba pozemní komunikace a souvisejících inženýrských sítí.

Stavba získala Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”.