Obnova lávky L-01 ve Stvolínkách

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–IX 2014

FINANČNÍ OBJEM

1 mil. Kč

CÍL

výstavba nové ocelové lávky pro pěší přes vodoteč

TECHNICKÝ POPIS

demolice stávající lávky, výstavba nových železobetonových opěr, výroba a montáž nové ocelové příhradové nosné konstrukce, zhotovení železobetonové mostovky, úprava svahu vodoteče, zhotovení zámkové dlažby v předpolích