Oprava mostu M-30 v Rakovníku

INVESTOR
DOBA REALIZACE

II–VI 2015

FINANČNÍ OBJEM

3,2 mil. Kč

CÍL

výstavba nového mostu s železobetonovou deskou přes stálou vodoteč

TECHNICKÝ POPIS

kompletní demolice stávajícího mostu, výstavba nových železobetonových opěr, zhotovení železobetonové mostovky a železobetonových říms s ocelovým zábradlím, dodávka a montáž silničních svodidel, zhotovení návodních a výtokových kamenných zdí se ŽB římskou, zhotovení vodotěsné izolace z asfaltových pásů, zřízení nové asfaltové vozovky, úprava svahu vodoteče, dno vodoteče upraveno kamennou dlažbou