Těžká střední oprava traťové koleje Rumburk–Šluknov

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII 2006

FINANČNÍ OBJEM

9,2 mil. Kč

CÍL

celková oprava tohoto mezistaničního úseku včetně zřízení nové bezstykové koleje

TECHNICKÝ POPIS

strojní výměna pražců a kolejnic strojem SUM 1000 CS, zřízení bezstykové koleje, strojní čištění kolejového lože, rekonstrukce odvodňovacího příkopu, osazování příkopových tvárnic