Oprava 3. SK a výhybek v žst. Sadská

INVESTOR

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
OŘ Praha

DOBA REALIZACE

III. – XI. 2018

FINANČNÍ OBJEM

10,5 mil. Kč

CÍL

.

TECHNICKÝ POPIS

.