Skladově manipulační hala a přístřešek pro mechanizaci v sídle firmy

INVESTOR

N+N

DOBA REALIZACE

I 2014–III 2015

FINANČNÍ OBJEM

56,7 mil. Kč

CÍL

výstavba nové haly na svařování a přístřešku

TECHNICKÝ POPIS

demolice stávajících budov, hloubení a betonáž základových patek, výroba a montáž nosné ocelové konstrukce haly a přístřešku, montáž pláště haly a střechy, podkladní vrstvy a betonáž podlahy, montáž vrat a dveří, instalace vytápění, elektroinstalace technologická a stavební, instalace jeřábu, pokládka venkovních ploch ze zámkové dlažby