Rekonstrukce Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

INVESTOR
DOBA REALIZACE

II–III 1998

FINANČNÍ OBJEM

1,5 mil. Kč

CÍL

oprava klenbového stropu bez demontáže původní historické dřevěné podlahy

TECHNICKÝ POPIS

Statické zajištění památky poškozené při povodních v roce 1997 systémem HELIFIX.

Stavba obdržela ve své kategorii titul „Stavba roku”.