Otevřená recepce Policie ČR – OOP Litoměřice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X–XII 2007

FINANČNÍ OBJEM

3,5 mil. Kč

CÍL

vybudování nových prostor pro veřejnost a kancelářských prostor pro pracovníky obvodního oddělení Policie v Litoměřicích

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce stávající budovy obvodního oddělení – bourání svislých zděných konstrukcí, zhotovení zděných i sádrokartonových konstrukcí a podhledů, vybudování nových instalačních elektrorozvodů, drobná oprava fasády a její nátěr, vybavení mobiliářem