Otevřená recepce Policie ČR – OOP Litoměřice v Roudnici nad Labem

INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–VI 2009

FINANČNÍ OBJEM

2,79 mil. Kč

CÍL

vybudování nových prostor pro veřejnost a kancelářských prostor pro pracovníky obvodního oddělení Policie v Roudnici nad Labem

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce části stávající budovy obvodního oddělení – bourání svislých zděných konstrukcí, zhotovení zděných i sádrokartonových konstrukcí a podhledů; vybudování nových instalačních elektrorozvodů, vzduchotechniky a klimatizace; osazení nových hliníkových a dřevěných dveřních výplní; úprava povrchů – obklady, dlažby, malby