Výstavba nového skladu v areálu společnosti

INVESTOR

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

DOBA REALIZACE

I–III 2010

FINANČNÍ OBJEM

CÍL

nová budova skladu v sousedství sídla společnosti N+N

TECHNICKÝ POPIS

kompletní výstavba ASC – cihelné zdivo, vodorovné i svislé konstrukce porotherm, železobetonový průvlak, x m2 užitné plochy