Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII. 2015 – IV. 2016

FINANČNÍ OBJEM

117,0 mil. Kč

ZHOTOVITEL

Společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. + STRABAG Rail, a.s.

CÍL

demontáž kolejí a výhybek, zřízení trativodů, sanace železničního spodku, zřízení štěrkového lože, zřízení nového kolejiště z betonových výhybek, svaření do bezstykové koleje, zřízení nových přístupových chodníků z ulic Nerudova a Teplická a napojených na nově vybudovaný železniční přechod celopryžové konstrukce pro pěší v prostoru kolejiště stanice, vybudování tří nových bezbariérových nástupišť, stavební úpravy výpravní budovy

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna kolejových polí vč. výměny kolejového lože, výměna výhybkových pražců, podkladnic, úprava GPK kolejí a výhybek, úprava stezek, svařování do bezstykové koleje, navaření srdcovek a jazyků