Rekonstrukce mostu — Sokolský vrch v Benešově nad Ploučnicí

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2012–V 2013

FINANČNÍ OBJEM

2,6 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce silničního mostu přes železniční trať

TECHNICKÝ POPIS

odstranění stávající vozovky, říms a nosné konstrukce; zřízení nové nosné konstrukce; izolace mostovky; injektáž spodní stavby; sanace spodní stavby; nové živičné povrchy; nové zábradlí; nové dlažby podél křídel