Rekonstrukce výhybek č. 304, 305 a SK č. 90 v žst. Děčín západ

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI 2008

FINANČNÍ OBJEM

7,24 mil. Kč

CÍL

oprava výhybek a staniční koleje v žst. Děčín

TECHNICKÝ POPIS

kompletní rekonstrukce křižovatkových výhybek CS 49 1:9-190 včetně zřízení bezstykové koleje