Rekonstrukce výhybek č. 1 a 2 na vlečce ke stáčišti LPH Správy Letiště Praha

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–V 2009

FINANČNÍ OBJEM

10,93 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce výhybek na vlečce ke stáčišti LPH Správy Letiště Praha

TECHNICKÝ POPIS

kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku 2 ks výhybek S49 1:9-300 včetně přípojných polí, betonových přejezdů, železničního spodku (minerální směsi, zřízení odvodnění) a přilehlých silničních komunikací