Rodinný dům v Litoměřicích

rodinný dům v Litoměřicích, hotové dílo
INVESTOR

soukromý sektor

DOBA REALIZACE

IV–XII 1999

FINANČNÍ OBJEM

3,0 mil. Kč

CÍL

výstavba rodinného domu

TECHNICKÝ POPIS

kompletní výstavba rodinného domku metodou ztraceného bednění, monolitický betonový skelet, zámková dlažba