Oprava výhybek č. 101, 102, 103, 104, 121 a 123 v žst. Kolín os. n.

INVESTOR

Správa železnic, státní organizace
OŘ Praha

DOBA REALIZACE

V. – X. 2019

FINANČNÍ OBJEM

10,6 mil. Kč

CÍL

oprava výhybek

TECHNICKÝ POPIS

.