Stavby protihlukových opatření na 3. koridoru v úseku Cheb–Mariánské Lázně–Planá–Stříbro–Plzeň–Beroun–Praha

trať Cheb–Praha, pohled na protihlukovou stěnu
INVESTOR
DOBA REALIZACE

2006–2008

FINANČNÍ OBJEM

19,74 mil. Kč

CÍL

výstavba protihlukových stěn

TECHNICKÝ POPIS

betonové protihlukové stěny pilotově založené, včetně zřízení barevného nátěru a výsadby zeleně