Odstranění škod po povodni 2013 na trati Praha – Děčín, svah Litochovice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X-XII 2014

FINANČNÍ OBJEM

8,1 mil. Kč

CÍL

vybudování nové železobetonové stěny délky 227m (výšky 90 – 180cm)

TECHNICKÝ POPIS

odstranění přesypávky a odhalení původní kamenné rovnaniny svahu náspu, vč. výkopů pro základ opěrné stěny, založení stěny mikropilotami, vybudování nové železobetonové stěny, stabilizace svahu těžkým kamenným záhozemry