Modernizace trati Kralupy nad Vltavou–Vraňany – protihlukové stěny v Nelahozevsi a Vepřeku

INVESTOR
DOBA REALIZACE

II 2001–VII 2002

FINANČNÍ OBJEM

19,2 mil. Kč

CÍL

realizace protihlukových opatření v celkové délce cca 4 km

TECHNICKÝ POPIS

Zřízení protihlukové stěny částečně z betonových panelů, částečně z panelů z recyklovaného plastu. Uložení panelů do zápor z profilu HEA a HEB.