Modernizace trati Kralupy nad Vltavou–Vraňany – zárubní zeď v Nových Ouholicích

zárubní zeď v Nových Ouholicích, průběh výstavby
INVESTOR
DOBA REALIZACE

II–V 2001

FINANČNÍ OBJEM

3,7 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce stávající zdi

TECHNICKÝ POPIS

Stávající kamenná zeď byla otryskána a nově vyspárována. Z jedné poloviny byla navýšena železobetonovou římsou se zábradlím. Za celou zdí bylo provedeno odvodnění a terénní úpravy.