Zvýšení rychlosti Plzeň–Česká Kubice – protihluková opatření

trať Plzeň–Česká Kubice, pohled na protihlukovou stěnu
INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–VI 2006

FINANČNÍ OBJEM

4,5 mil. Kč

CÍL

realizace protihlukového opatření

TECHNICKÝ POPIS

zřízení panelové protihlukové stěny v délce cca 850 m podél trati Plzeň–Česká Kubice