Výstavba protihlukových opatření na trati Plzeň–Stříbro

INVESTOR
DOBA REALIZACE

2006–2008

FINANČNÍ OBJEM

16,19 mil. Kč

CÍL

výstavba protihlukových stěn

TECHNICKÝ POPIS

betonové protihlukové stěny pilotově založené, včetně zřízení barevného nátěru a výsadby zeleně