Stabilizace svahu náspu v km 75,230 na trati Praha—Turnov

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XI 2011

FINANČNÍ OBJEM

1,9 mil. Kč

CÍL

výstavba gabionové zdi

TECHNICKÝ POPIS

odtěžení paty svahu; pevnění základové spáry; montáž gabionové zdi; zásyp rubové oblasti za gabionovou zdí; zpevnění svahu pomocí kamenného násypu; rozprostření ornice a pokládka zatravňovacích rohoží