Optimalizace trati Bubeneč–Kralupy nad Vltavou – nástupištní a přístupová římsa v Úholičkách

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2002–X 2003

FINANČNÍ OBJEM

6,1 mil. Kč

CÍL

realizace nového řešení nástupiště na zastávce

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce opěrné zdi z kamenné konstrukce na železobetonovou, včetně provedení rampy pro pěší pro vstup na nástupiště