Sanace žel. spodku, opěrných zdí a svahů v 1. traťové koleji Velké Žernoseky–Sebuzín

sanace na trati Velké Žernoseky–Sebuzín, pohled na novou opěrnou zeď od trati
INVESTOR
DOBA REALIZACE

V–X 2003

FINANČNÍ OBJEM

7,1 mil. Kč

CÍL

odstranění povodňových škod

TECHNICKÝ POPIS

zřízení zápor do žeber a opěrné zídky ze stojin HEB, sanace dlážděných svahů, úprava kabelové optické trasy, přezdění a kotvení kamenného svahu s odtěžením přesypávek