Modernizace trati Hrobce–Hněvice – opěrná zeď v Židovicích

nová opěrná zeď v Židovicích
INVESTOR
DOBA REALIZACE

XII 1996–V 1997

FINANČNÍ OBJEM

13,0 mil. Kč

CÍL

vybudování zdi na ochranu trati před padajícími kameny z přilehlého svahu

TECHNICKÝ POPIS

do prefabrikovaných zapuštěných patek byly osazeny stojiny HEB a do prostoru mezi stojinami se vsunuly betonové pražce