Kolej č. 102 železniční vlečka Kolín–Ovčáry

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–VIII 2005

FINANČNÍ OBJEM

7,7 mil. Kč

CÍL

zřízení přípojné koleje do automobilky TPCA

TECHNICKÝ POPIS

vybudování cca 700 m železničního svršku, zřízení výhybek na betonových a dřevěných pražcích